De website www.valmano.be wordt beheerd door VALMANO GmbH.


VALMANO GmbH is een vennootschap naar Duits recht, gevestigd te Schwedter Str. 263, 10119 Berlijn, Duitsland, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Charlottenburg onder nummer HRB 150237.


Wettelijke vertegenwoordigers: Michael Berghoff, Stefanie Köttendorf


Intracommunautair BTW-nummer: BE0763565687


 

Verantwoordelijk voor publicatie

 

Michael Berghoff, Stefanie Köttendorf


 

Contact

 

Onze klantenservice is per e-mail bereikbaar op klantenservice@valmano.be van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.


 

Webshop hosting 

 

De site wordt gehost door Amazon Web Services:


Amazone-webdiensten LLC
Postbus 81226
Seattle, WA 98108-1226
Verenigde Staten van Amerika
http://aws.amazon.com

 

Alle computergegevens die op u betrekking hebben, worden strikt vertrouwelijk behandeld.


 

Eigendom website

 

De gehele inhoud van de website wordt door de wet beschermd. De inhoud, inclusief teksten, illustraties, foto's en presentaties zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Hetzelfde geldt voor de database op de website. VALMANO GmbH verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie, zonder het recht om de inhoud van de site in sublicentie te geven, voor eenvoudige toegang, navigatie en gebruik met betrekking tot de site. Deze licentie verleent u geen andere rechten, met name voor de commerciële exploitatie van deze inhoud.


 

Merken

 

Bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de website voorkomen, zijn beschermd door het Nederlandse en internationale recht. Elk gebruik, reproductie, verspreiding of representatie van alle of een deel van de bovengenoemde tekens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden. 


 

Persoonlijke gegevens

 

Voor informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.


 

Beperking van de aansprakelijkheid

 

Wij streven ernaar om, naar ons beste vermogen, de nauwkeurigheid en tijdigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, te waarborgen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en te wijzigen.


 

Links

 

www.valmano.be kan links bevatten naar andere sites. VALMANO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de praktijken of de inhoud van deze websites.